Aktuality

8. 6. 2020 8:00 až 9. 6. 8:00 bude teplota připravované teplé vody zvýšena nad 60°C

Výměna vodoměrů 13.06.2020 od 07:30-17:00 hod

Dne 13.06.2020 od 07:30-17:00 hod je plánována v celém domě (364 i 365) výměna vodoměrů. Čas ukončení prací je pouze orientační a závisí na složitosti montáže. Žádáme vlastníky o poskytnutí součinnosti.
Při montáži se postupuje od vrchních pater směrem dolů.

V případě dotazů kontaktujte členy výboru (primárně Michal Přikryl)

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Schůze vlastníků 23.6.2020 od 18:00
V úterý dne 23.6.2020 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční shromáždění Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).
Program:
• 1. Úvod
• 2. Vyúčtování energií 2019
• 3. Odměny výboru SVJ
• 4. Komunikace s výborem
• 5. Různé

Schůze vlastníků
Ve středu dne 5.2. 2020 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční shromáždění Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:
• Volba členů výboru SVJ (z důvodu končícího volebního období stávajícího výboru)
• Různé

!!!!! Účast všech je důležitá!!!!!

V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost hlasování.

Výbor SVJKD přeje krásné vánoce a šťastný nový rok 2020

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, štěstní a spokojenosti.

Schůze vlastníků
Ve středu dne 13.11. 2019 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční shromáždění Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:
• Volba členů výboru SVJ (z důvodu končícího volebního období stávajícího výboru)
• Různé

!!!!! Účast všech je důležitá!!!!!

V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost hlasování.

Schůze výboru

dne 15.10.2019 v 19:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Plánovaná termická desinfekce teplé vody

V době od 12.9. od cca 8:00 do 13.9. do cca 8:00 bude ze zdravotních důvodů teplota připravované teplé vody zvýšena nad 60 °C a hrozí opaření. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. Podrobné informace ZDE

Schůze vlastníků
Dne 27.06. 2019 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční schůze Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:
• Vyúčtování roku 2018
• Teplá voda v 364
• Nástupní plocha hasičů
• Různé
!!!!! Účast všech je důležitá!!!!!
V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost hlasování.

Schůze výboru

dne 28.4.2019 v 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Rekonstrukce domovních telefonů a zvonků

Dne 20. a 21.2.2019 je plánovaná rekonstrukce domovních telefonů a venkovních zvonků. Žádáme všechny vlastníky, aby poskytli přístup do bytové jednotky dle přiloženého harmonogramu z důvodu výměně domovních telefonů a opravy zvonků. V rámci této rekonstrukce bude provedena instalace otevírání vchodových dveří na čip. Vše bude prováděno v souladu s plánem, projednaným a schváleným na schůzi vlastníků dne 26.11.2018.

Harmonogram je k dispozici ZDE

V případě dotazů, prosím, kontaktujete kteréhokoliv člena výboru.

Nástupní plocha hasičů

Na základě závěru hasičského cvičení, které proběhlo na konci minulého roku, pan Rendla informuje o postupu zřízení nástupní plochy mezi domy 364 a 365, 366 a 367. Více viz příloha
ZDE

Schůze výboru

dne 20.1.2019 v 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Výměna vodoměrů

Vážení vlastníci,

Od 16.6.2018 8:00 do 18:00 a 17.6.2018 od 8:00 do 18:00 bude probíhat výměna vodoměrů v bytových jednotkách. Výměna začne v 365 od 7. patra a bude pokračovat až do přízemí. Dále bude pokračovat v 364 od 7. patra. Prosím o zpřístupnění Vašeho bytu k tomuto účelu. Pokud u Vás proběhne výměna, není třeba nadále setrvávat na místě. Výměna bude probíhat za dozoru člena výboru. V případě, že nebude byt zpřístupněn, technik při náhradním termínu bude účtovat cestovné 2500,- Kč.

V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Přerost

Schůze výboru

dne 17.6.2018 od 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Oprava stoupačky
Vážení vlastníci 365,v rámci přípravy pro výměnu vodoměrů bude 20.3. od 9:00 docházet ke krátkodobým výpadkům dodávky teplé i studené vody. Je nutné vypuštění stoupaček z důvodu opravy připojení některých bytových vodoměrů.

Výměna vodoměrů
Vážení vlastníci 365,v rámci přípravy pro výměnu vodoměrů Vás bude od 12.3.2018 kontaktovat osoba vybrána výborem a to pan Zvonař (Tel: 733 738 230). Dohodne s Vámi termín kontroly jakýkoliv den od 9:00 až 20:00. Pokud shledá nevyhovující stav, je pověřen provést úpravy pro montáž nového vodoměru. Každý vlastník na základě vykonané práce panem Zvonařem podepíše montážní list. V případě nejasností kontaktujte jakéhokoliv člena výboru.
POZVÁNKA NA SCHŮZI
Dne 12.04. 2018 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční schůze Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:
• Informace k jednání s městem Králův Dvůr
• Informace k užívání kočárkárny
• Přípravné práce pro výměnu vodoměrů
• Pravidelná údržba TUV
• Internetové hlasování
• Úprava Stanov SVJ KD 364 a365
• Stavební úpravy společných prostor
• Vyúčtování roku 2017
• Různé
!!!!! Účast všech je důležitá!!!!!
V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost hlasování.

Schůze výboru

dne 4.3.2018 od 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Schůze výboru

dne 4.2.2018 od 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Oprava topení 365

Prosím vlastníky, aby si zkontrolovali těsnost topení v napojení na stoupačku. Pokud někdo zjistí problém, nechť mi tuto skutečnost sdělí písemně ve formě lístku, který mi hodí do schránky (č.9). Na lístku prosím uveďte jméno, číslo bytu a telefonní kontakt. Tyto informace budou předány servisní firmě, která následně s vlastníkem dohodne termín opravy.
Kontrolu prosím proveďte do čtvrtka 26.10.2017.

Schůze vlastníků
Dne 19.10.2017 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční schůze Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365.
Program:
• Informace k vyčerpání úvěru
• Shrnutí rekonstrukce fasády, pokyny k údržbě
• Shrnutí rekonstrukce lina, pokyny k údržbě
• Shrnutí rekonstrukce výtahu, pokyny k údržbě
• Společné prostory
• Informace k zabezpečení sklepů
• Rekapitulace investic za rok 2017
• Plány pro rok 2018
• Různé

Účast všech je důležitá
V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená), pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost hlasování
Vzor plné moci pro schůzi vlastníků
Vzor plné moci pro zastupování v rámci schůze vlastníků je k dispozici ZDE

Lina v 365
Pokládka lina je takřka hotova, do 3.9. bude vše hotové. Prosím vlastníky o kontrolu kvality odvedené práce, případné nedostatky sdělte kterémukoliv členu výboru.

Schůze výboru

dne 3.9.2017 od 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Výjimka - ochrana živočichů
Dne 26.6. byla SVJ udělena výjimka ohledně ochrany chráněných živočichů. Více viz výjimka

Rekonstrukce fasády
Dne 7.7.2017 začíná rekonstrukce fasády stavbou lešení. Žádáme všechny vlastníky, aby nejpozději do 6.7. do 18:00 kompletně vyklidili balkóny a demontovali z balkónu satelity, wifi antény (a podob.). Zasklené balkony nechte prosím otevřené.
Po dobu rekonstrukce je přísný zákaz používání balkónů a vstupu na lešení.

Přerušení dodávky tepla a teplé vody
Provozovatel tepelného zařízení společnost ITES spol. s r.o. a dodavatel tepla firma innogy Energo, s.r.o. upozorňují odběratele tepla, že v důsledku opakovaného plošného vypínání el. energie bude omezena i dodávka tepla a ohřev teplé vody dne 4.7.2017 od 7.15 – 16.00 hod.

Instalace internetových přípojek

Omluvte prosím hlučnost spojenou s pracemi společnosti Starnet (kontaktní osoba Michael Karafiát – tel: 777457921) při instalaci koncových přípojek k internetu u jednotlivých bytů. Práce budou prováděny v obou vchodech 3.7. a 5.7. v časech dle dohody s jednotlivými obyvateli bytu.

Schůze výboru

dne 28.6.2017 od 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Instalace internetových přípojek

Omluvte prosím hlučnost spojenou s pracemi společnosti Starnet (kontaktní osoba Michael Karafiát – tel: 777457921) při instalaci koncových přípojek k internetu u jednotlivých bytů. Práce budou prováděny v obou vchodech od 20.6. do 23.6. v časech dle dohody s jednotlivými obyvateli bytu.

Odstávka výtahu v 364

od 10.7 2017 do 13.7 2017 bude výtah ve vchodě 364 mimo provoz z důvodu montáže UPS – záložního zdroje. Po tuto dobu nebude možné používat výtah. Montáž UPS se provádí z důvodu dojetí výtahu do stanice při výpadku proudu.

Internet od CMS
Dne 8.6.2017 byla spoečností CMS doručena zpráva, že od nabíkdy připojení k internetu pro naše SVJ odstupují. Budou ponechány stávající přípojky, pokud vlastníci nevyužijí nabídky od Starnetu. Níže přikládám oficiální zdůvodnění.

Naše společnost se bohužel rozhodla od nabídky odstoupit, jelikož by spolupráce byla i z velice dlouhodobého hlediska finančně nevýhodná. Pro zajištění dostatečně kvalitního internetu dle smlouvy, bychom museli zakoupit bezdrátový spoj s omezenou životností v hodnotě několika desítek tisíc Kč a vzhledem k malému počtu případných zájemců o připojení by se bohužel pravděpodobně ani nezaplatil. Naše společnost se proto raději rozhodla od dohody odstoupit, než abychom byli z finančních důvodů nuceni zakoupit méně kvalitní spoj za nižší cenu.

Děkuji za pochopení a doufám, že toto rozhodnutí neznemožní další případnou budoucí spolupráci.

Opatření proti hlodavcům
Dne 6.6.2017 byla instalována ve sklepních prostorech obou vchodů opatření proti hlodavcům. Dbejte prosím zvýšené pozornosti hlavně co se dětí a domácích zvířat týče.

Výtah v 365 ve zkušebním provozu
Od 2.6 2017 je výtah v 365 ve zkušebním provozu (do konce měsíce). Nedostatky prosím hlaste přímo p. Přerostovi.

Internet od CMS
Dne 5.6.2017 byla podepsána smlouva mezi SVJKD a CMS. V následujícím týdnu budou zřizovány přípojky pro koncové uživatele. Oba poskytovatelé by měly kontaktovat vlastníky o dalším postupu.

Internet od Starnetu
Dnes, 30.5.2017, byla podepsána smlouva mezi SVJKD a Starnet o podmínkách poskytování připojení k Internetu pro BD 364 a 365. Zároveň byly předány oběma poskytovatelům (Starnet i CMS) kontakty na jednotlivé vlastníky, kteří využili nabídku pro připojení k Internetu. V příštím týdnu by měly obě společnosti kontaktovat jednotlivé vlastníky s informacemi o dalším postupu.

Půjčka na výměnu oken v 365
Podle dohody na schůzi vlastníků byla nabídnuta panu Beňovi, Rybovi, paní Šafránkové a Boháčové bezůročná půjčka na výměnu oken. Nabídku využili paní Boháčová a pan Ryba.

Výměna ventilů topení v 365
Dne 17.5. od 18té hodiny proběhne soupis typů ventilů v jednotlivých bytech z důvodu jejich plánované výměny. Prosím vlastníky o umožnění přístupu k ventilům topení. Z ventilu je nutné opsat přesný typ.

Schůze výboru

dne 22.5.2017 od 18:00 bude probíhat schůze výboru v kanceláři SVJ (sklepní prostor v 365).

Rekonstrukce výtahu v 365

od 2.5.2017 do 5.6.2017 bude probíhat rekonstrukce výtahu v 365. Prosím omluvte zvýšený hluk po celou dobu rekonstrukce.
Po dobu rekonstrukce je přísný zákaz používání výtahu.

Odečty vody v 365
Dne 31.3. 2017 budou v 365 od 18:30 prováděny odečty vody. Prosím vlastníky, aby umožnily přístup k vodoměrům.

Schůze vlastníků
Dne 20.4. 2017 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční schůze Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365.
Program:
• Informace k vyúčtování za rok 2016
• Informace k poskytovateli internetu CMS
• Zabezpečení sklepů
• Schválení předloženého domovního řádu
• Pokyny k rekonstrukci výtahu
• Pokyny k zateplení
• Pokyny k položení podlah ve společných prostorách
• Různé

!!!!! Účast všech je důležitá !!!!!
V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená). Pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí neplatnost hlasování a opakování celé procedury.

Pozvánka na schůzi ZDE

Dětská hřiště otevřena
Od středy 29. března 2017 jsou otevřena a zprovozněna všechna dětská hřiště na území města Králův Dvůr.

Likvidace nebezpečného odpadu
Městský úřad v Králově Dvoře upozorňuje občany, že ve spolupráci s TS Beroun bude proveden mobilní sběr nebezpečného odpadu. více viz leták

Schůze výboru

Schůze výboru byla posunuta na 19:30, datum i místo je stejné.

Schůze výboru

Dne 2.3.2017 od 18.00 se bude konat v kanceláři v 365 schůze výboru.

Schůze výboru

Dne 2.2.2017 od 18.00 se bude konat v kanceláři v 365 schůze výboru.

Odečty vody v 365

Dne 31.12. 2016 budou od 13. hodiny prováděny odečty vody. Prosím vlastníky, aby umožnily přístup k vodoměrům.

Anténa 365 opravena
Anténa v 365 by měla být opět plně funkční. Prosím o kontrolu Vašich televizních přijímačů (doporučuji nechat znovu vyhledat všechny programy).

Anténa 365

V úterý 20.12. bude proveden zásah na anténním systému ze strany provozovatele BTS s cílem zlepšit příjem televizního vysílání.
Omluvte prosím výpadky spojené s touto úpravou, které lze očekávat v odpoledních hodinách.

Anténa 365 vs. CTU, jednání druhé
Český telekomunikační úřad mne dnes (9.12.) kontaktoval s tím, že stížnost předal provozovateli BTS. Ten má (bohužel) na řešení 30 dní. Pokud nedojde k nápravě do 22.12. budu žádat CTU o vypnutí BTS alespoň po dobu vánočních svátků.

Anténa 365 vs. CTU
Dnes (7.12.) jsem oznámil rušení televizního příjmu na Český telekomunikační úřad. CTU má 30 dní na zahájení řízení (bylo mi naznačeno, že mám spíše očakávat reakci v začátku příštího roku, doufejme, že to bude dříve - argumentoval jsem, že se to týká celého bytového domu). Zdroj rušení je patrný - viz http://start-lte.ctu.cz/ - zprovoznění zkušebního vysílání LTE na protější budově. Více info viz: https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-lte.

Anténa 365
Problém s příjmem televizního vysílání prostřednictvím STA stále trvá. Dnes (6.12.) byl technikem proveden další pokus o zlepšení příjmu, avšak přes všechny jeho snahy se zlepšení nedosáhlo. Signál nadále kolísá, záleží na citlivosti každého televizního přijímače, jestli signál dokáže zpracovat či nikoliv (pak dochází k častým výpadkům). Nezbývá, než situaci začít řešit přes Český telekomunikační úřad, kde bude nahlášeno rušení televizního příjmu.
O dalším průběhu budu informovat.

Nefunkční anténa
Dnes (30.11.) došlo k poruše příjmu pozemního vysílání. Vše nasvědčuje tomu, že na vině je spuštění LTE na protějším domě (informace od Českých radiokomunikací). Zítra ráno dorazí servis na anténu, aby zjistil, jestli není problém na naší společné anténě.
O průběhu řešení daného problému budu informovat.

Oprava vodovodního přívodu v 365

Dne 29.11.2016 bude v 365 z důvodu havarijní opravy přívodního potrubí kompletní odstávka vody. Voda nepoteče zhruba od 8 do 18ti hodin. Je snaha dobu odstávky minimalizovat.
Odstávka se týká jen 365, 364 se odstávka týkat nebude.

Anténa v 365
Dnes (2.11.) byla provedena oprava společného anténního rozvodu po včerejším výpadku el. energie. Vyzkoušejte prosím, že Vám vše funguje.
Pokud někomu anténa stále nefunguje, nechť mi zavolá na tel: 603373452 nebo napíše na email t.kotek@seznam.cz

Vyhláška rozůčtování tepla 2016
Informace ohledně vyhlášky pro rozúčtování tepla jsou k dispozici ZDE. Pro zobrazení je třeba se přihlásit.

29.9. REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Žádáme majitele a nájemníky bytů čp. 364, 365, aby umožnili přístup do svých bytů dne 29.9. v době 10°°- 12°°hod, nebo 17°°- 18°° hod

Revizní technik: p.Ouřada, mob. 603 468 520

Zápis ze schůze
Zápis ze schůze 12.9. je k dispozici ZDE

Pozvánka na schůzi vlastníků
Dne 24.10. 2016 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční schůze Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:

* Předložení nabídek rekonstrukce fasády 365
* Předložení nabídek rekonstrukce výtahu 365
* Předložení nabídek výměny lina ve spol. místnostech
* Předložení nabídky financování úvěru
* Informace ke stávajícímu úvěru
* Předložení domovního řádu ke schválení (znění ZDE)
* Informace k vyúčtovaní tepla

* Různé

V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená). Pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost nabídek.

Schůze výboru
Schůze výboru se přesouvá na termín 12.9.2016

6.9.2016 v 18:00 schůze výboru
Výše uvedeného data se bude konat ve společných prostorech 364 (sklepní prostor) schůze výboru.

28.6.2016 v 18:00 schůze výboru
Výše uvedeného data se bude konat ve společných prostorech 364 (sklepní prostor) schůze výboru. Schůze se může zúčastnit každý člen SVJKD.

18.6.2016 (364) a 25.6. 2016 (365) Sjednocení měření tepla

dne 18.6. 2016 od 9:00 do 17:00 bude v 364 probíhat sjednocení měření tepla v bytových a nebytových jednotkách SVJ. Tato akce bude probíhat ve dvou etapách.
• Etapa 1 bude probíhat tak, že se odpojí ovládání topení od systému Trasco a bude nahrazeno manuálními termohlavicemi. V případě, že bude vlastník požadovat ponechání dálkového ovládání Trasco, může mu být vyhověno.
• Etapa 2 bude zaměřena na osazení radiátoru topení dálkově odečitatelným měřičem. Každý vlastník potom dostane montážní list.

V 365 bude probíhat jen výměna měřičů tepla a to dne 25.6. od 9:00 - 17:00.

Celá akce zabere do 30 minut / byt. Prosíme vlastníky o spolupráci (hlavně zpřístupnění radiátorů)

19.5.2016 Odstávka teplé vody v 364

Vážení vlastníci,
dne 19.5.2016 od 7:00 do 15:00 nepoteče teplá voda v 364 z důvodu čištění výměníkové stanice.

10.5.2016 Oprava výtahu v 365

Ve čtvrtek 12.5.2016 bude v dopoledních hodinách prováděna oprava výtahu.

19.4.2016 Oprava stoupačky topení v 365
Oprava je hotová.

18.4.2016 Oprava stoupačky topení v 365
Zítra 19.4. od 7:00 do 18:00 bude probíhat odstávka topení z důvodu havárie hlavní stoupačky.

8.3.2016 - Zápis ze schůze SVJ
Zápis naleznete ZDE

Plná moc
Plná moc pro hlasování na schůzi je k dispozici ke stažení ZDE

27.1.2016 - schůze SVJ
Dne 29.2. 2016 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční schůze Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:
• Informace ohledně úvěru
• Informace o činnosti SVJ
• Výtah v 365
• Pojištění BD
• Energetický štítek budovy
• Fungování výboru
• Sjednocení způsobu měření TUV, SUV a tepla
• Různé

V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená).

18.1.2016 - Místní poplatky na rok 2016
Poplatky 2016


Královodvorský zpravodaj, leden 2016

14.12.2015 - Nové zálohové listy pro 365 na rok 2016
Počínaje dnešním dnem budou vlastníkům v 365 doručeny nové zálohové listy pro rok 2016.

14.12.2015 - Vodné a stočné pro rok 2016
V tiskové zprávě č.27 je uvedena cena pro vodné a stočné na rok 2016. Vodné činí 52,44 Kč/m3; stočné činí 40,19 Kč/m3.
Více viz tisková zpráva

9.12.2015 - Výtahy
Dne 9.12.2015 proběhla schůzka s firmou Výtahy Kladno zastoupenou jedn. společnosti panem Poubou. Připravuje se smlouva o servisu výtahů 364 a 365. Po Novém roce bude provedena inspekční prohlídka výtahu ve vchodě 365. Ve vchodě 364 byla provedena při modernizaci.

30.11.2015 - Havárie vody
Výše uvedeného dne proběhla škodní událost. Byly vytopeny sklepní prostory z ordinace pana doktora Kasla. V ordinaci praskla přívodní hadice k wc. Událost je řešena u České Pojišťovny pod číslem události 5576143. Opravu bude provádět firma doporučená panem doktorem Kaslem. Opravy bude hradit Česká Pojišťovna.

30.11.2015 - Zápis ze schůze výboru
Po přihlášení je možno stáhnout zápis z jednání výboru. Zápis naleznete ZDE

2.11.2015 - Nová záložka "Co by šlo zlepšit"
Po přihlášení je možno vkládat podněty "co zlepšit" pod výše zmíněnou záložkou. Přímý odkaz je ZDE

19.10.2015 - Výtah v 365 opraven
Závada byla odstraněna, výtah je opět funkční.

18.10.2015 - Výtah v 365
Dnes došlo k poruše výtahu. Kabina výtahu je v patře, nicméně ovládání výtahu nereaguje. Zítra bude volána servisní firma.

14.10.2015
Dnes by všichni vlastníci (ti, kteří poskytli výboru platný email) měli obdržet email s pokyny, jak se přihlásit na tyto webové stránky. V případě nejasností se obraťte na kohokoliv z výboru. Do konce letošního roku bude probíhat zkušební provoz. Návrhy a připomínky neváhejte psát do Diskuze (přístupná pouze po přihlášení).

13.10.2015
Dnes došlo v dopoledních hodinách k výpadku dodávky tepla a teplé vody. Příčina byla v havárii na straně teplárny. Před polednem byla závada odstraněna.

6.10.2015
Od výše uvedeného data přebírá pan Eliáš zodpovědnost za úklid společných prostor v celém domě.

1.10.2015
Žádáme vlastníky vchodu č.p. 365 o vyplnění formuláře "Hlášení o počtu uživatelů" z důvodu tvorby nových zálohových listů, platných od 1.1.2016. Vyplněný formulář prosím vhoďte do schránky bytu č. 9 - Tomáš Kotek.

23.9.2015
Dne 23.9.2015 proběhla schůze SVJ. Zápis je k dispozici po přihlášení zde: Zápis

27.9.2015
Od 1.října má úklid společných prostor na starosti p. Eliáš


26.9.2015


Vznikly tyto stránky sdružení