Základní informace

NÁZEV: Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365
IČO: 04057716
FORMA: Společen.vlast.jednot.
ADRESA: Nad Stadionem 364, 267 01 Králův Dvůr
Bankovní účet: 4255584309/0800

Účel společenství: Zajišťování správy domu a pozemku.
Spisová značka: S 16468 vedená u Městského soudu v Praze

Aktuality

Schůze vlastníků
Ve středu dne 5.2. 2020 od 18:00 se ve společné místnosti BD 364 (sklepní prostory) uskuteční shromáždění Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365 (dále jen SVJ).

Program:
• Volba členů výboru SVJ (z důvodu končícího volebního období stávajícího výboru)
• Různé

!!!!! Účast všech je důležitá!!!!!

V případě neúčasti je třeba zastoupení na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) pokud by shromáždění nebylo usnášeníschopné, hrozí opakování celé procedury a neplatnost hlasování.

Přihlásit se k odběru www.svjkd.cz RSS